Την Πέμπτη 8 Μαΐου θα δημοσιεύσει ο ΟΤΕ τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Η διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17:00 την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.

TAGS