Το ενδιαφέρον του ξένου επιχειρηματικού και επενδυτικού κεφαλαίου για την Ελλάδα είναι τώρα πολύ υψηλό και σταθερό, και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων από εδώ και πέρα εισέρχεται σε μια νέα πολύ πιο αποφασιστική και πιο αποδοτική για τη χώρα φάση ταχείας υλοποίησης, εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

Ειδικότερα, οι ιδιωτικοποιήσεις που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, όπως, για παράδειγμα, της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ και του Αστέρα της Βουλιαγμένης, αλλά και οι ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, όπως του ΟΛΠ, σηματοδοτούν ένα μεγάλο όγκο επενδύσεων στα επόμενα έτη, με ουσιαστική συμβολή του ξένου επιχειρηματικού κεφαλαίου, και γενικότερη αναζωπύρωση της οικονομικής - επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, με σημαντικές επιπτώσεις στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάλυση.

Οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη και την ταχεία επανα- ιδιωτικοποίηση των συστημικών τραπεζών που θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του δημόσιου χρέους κατά ποσό άνω των 20 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2016, καθώς και την αναμενόμενη επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και των εισπράξεων από αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις από το 2015 και μετά, τότε ακόμη και με πρωτογενές πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση περί το 4% του ΑΕΠ είναι δυνατή η μείωση του δημόσιου χρέους κάτω του 120% του ΑΕΠ ήδη από το 2020.


 

TAGS