Σύνταξη σε ηλικίες μεταξύ 50 και 58 ετών μπορούν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών με διαφορετικές προϋποθέσεις ως προς το χρόνο ασφάλισης.

Χρειάζεται, όμως, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, προσοχή σε όσους κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά δεν έχουν την ηλικία εξόδου εντός του 2014, καθώς δεν είναι βέβαια ότι τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους διασφαλίζουν σε μία αλλαγή των συνταξιοδοτικών τους προϋποθέσεων.