Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα B2MOS (Business to motorways of the sea - επιχειρηματικές δραστηριότητες στους θαλάσσιους διαδρόμους), που ως στόχο έχει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ολοκληρωμένων αλυσίδων μεταφοράς, συμμετέχει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.

Στόχος του έργου, όπου συμμετέχουν 30 Ευρωπαίοι εταίροι, είναι η αξιοποίηση της θαλάσσιας μεταφοράς και η διασύνδεσή της με διαφορετικά μέσα, όπως οδικά και σιδηροδρομικά, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ειδικά για τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρώπης.

Μέσω των πιλοτικών του δράσεων, ο ΟΛΠ θα επιδείξει το πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες και η συνέργεια στην ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα βελτιώνουν, προωθούν και απλοποιούν τη χρήση των θαλάσσιων διαδρόμων.

Σύμφωνα με τον ΟΛΠ, η ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MOS4MOS στην κατεύθυνση ενός Συστήματος Λιμενικής Κοινότητας (Port Community System), εξελίσσεται συνεισφέροντας τόσο στην αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρόμου- πλοίου προς την ενδοχώρα και τα Βαλκάνια, όσο και στη συμμετοχή των λιμένων της Αττικής.

Ειδικά για το «Αττικό Λιμενικό Σύστημα» ο ΟΛΠ αξιοποιεί τον ηγετικό του ρόλο και, μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτει, υποστηρίζει την ενσωμάτωση των Λιμένων Αττικής (Ελευσίνα, Λαύριο, Ραφήνα) στο Σύστημα Λιμενικής Κοινότητας.

Έτσι επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των διαδικασιών και ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο έλεγχος της γραφειοκρατίας, η μείωση του κόστους επικοινωνίας εντός της λιμενικής κοινότητας και η προσαρμογή των λιμένων στο επίπεδο και τις απαιτήσεις των διευρωπαϊκών δικτύων.