Η Ικτίνος Ελλάς ΑΕ ανακοίνωσε τη μεταβίβαση της 100% αδρανούς θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία Αιολική Προφήτης Ηλίας ΑΕ, στους βασικούς μετόχους της, με τίμημα το ποσό των 60.000 ευρώ όσο και το κεφάλαιο της εταιρείας.