Εγκύκλιο με τις νέες μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές που θα ισχύουν από πρώτης Ιουλίου έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας. Σημειώνεται πως βάση της συμφωνίας με την τρόικα, προβλέπεται επιπλέον μείωση κατά 2,9% των εργοδοτικών εισφορών και μείωση κατά 1% των ατομικών εισφορών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» από την 1η Ιουλίου 2014 καταργούνται οι εξής εισφορές:

1. Η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ).

2. Η ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών.

Την ίδια ώρα, μειώνονται από την 1η Ιουλίου του 2014 οι παρακάτω εισφορές:

1. Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) μειώνεται από 0,81% έως 0,46%.

2. Η ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα μειώνεται από 0,80% σε 0,25%.

Εξαιτίας της μείωσης των εισφορών οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ θα δουν από τον ερχόμενο Ιούλιο οριακές αυξήσεις στους μισθούς τους. 

Αναλυτικά:

  • Στον βασικό μισθό 586 ευρώ μικτά, η μηνιαία αύξηση θα είναι περίπου 6 ευρώ
  • Σε μισθό 1.000 ευρώ, η μηνιαία αύξηση θα είναι 10 ευρώ
  • Σε μισθό 1.300 ευρώ, η μηνιαία αύξηση θα είναι 13 ευρώ

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο