Στα 3.970,4 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων τον Μάρτιο του 2014, έναντι 3.709,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%.

Αντίστοιχα η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε σε αύξηση 16,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε τον ίδιο μήνα στο ποσό των 2.151,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2.122,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4%.

Αντίστοιχα η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε σε μείωση 5,9%.

Κατά το δωδεκάμηνο Απριλίου 2013 - Μαρτίου 2014, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων παρουσίασε μείωση 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Απριλίου 2012 – Μαρτίου 2013, ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών υποχώρησε κατά 2,2%.