Συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου της 6ης Μαΐου 2014, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Μαΐου 2014.

TAGS