Τα ταμειακά του διαθέσιμα αύξησε κατά 177%, το 2013, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, φτάνοντάς τα στα 40.624.049 ευρώ. 

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα χρήσης του Οργανισμού για το 2013, που παρουσίασε, σήμερα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ Γιώργος Ανωμερίτης, συνοδευόμενος από τον γενικό διευθυντή Σταύρο Χατζάκο, τη διευθύντρια Οικονομικών Υποθέσεων Αικατερίνη Βενάρδου και τον προϊστάμενο του Τμήματος Μετόχων Νεκτάριο Δεμενόπουλο. 

Όπως έγινε γνωστό, κατά την οικονομική χρήση του 2013, ο ΟΛΠ ΑΕ αύξησε τα προ φόρων κέρδη του κατά 30% και τα μετά φόρους κατά 12,1%. Μείωση παρουσίασαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του κατά 3%, ενώ κατέβαλε στο ελληνικό δημόσιο και τα ταμεία 21 εκατ. ευρώ. Επίσης, μείωσε το κόστος εργασίας ως προς τα έξοδα από 74% το 2007 σε 52% το 2013, καθιστώντας και εξ' αυτού του λόγου, όπως σημειώνεται, το λιμάνι πλήρως ανταγωνιστικό σε σχέση με όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια. 

Ο κ. Ανωμερίτης σε δηλώσεις τόνισε ότι η κερδοφόρα πορεία του ΟΛΠ θα συνεχισθεί και το 2014 παρά τη συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας στον χώρο των μεταφορών, ενώ για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού, μέσω της πώλησης του 67% των μετοχών του, και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν παρέπεμψε τους ερωτώντες επενδυτές στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, που είναι ο κύριος των μετοχών αυτών.