Τη συνεργασία της με την ελβετική εταιρεία AiM Services, για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών της απαιτήσεων στην περιοχή της γαλλόφωνης Ελβετίας (Suisse Romande), ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία Profile AEBE Πληροφορικής

Η εταιρεία AiM Services, είναι πιστοποιημένη από την FINMA, την ελβετική Αρχή που εποπτεύει τον χρηματοπιστωτικό χώρο και διαθέτει σημαντική παρουσία στην ελβετική αγορά από το 2004, με σημαντικές εγκαταστάσεις σε μεγάλες διεθνείς τράπεζες. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού της πλάνου που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη διεθνών συνεργασιών για αντιπροσώπευση των προϊόντων του, ο όμιλος Profile συνεργάζεται με την AiM Services για τη βέλτιστη προώθηση και υλοποίηση των λύσεων του στη χώρα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το πελατολόγιο της τοπικής εταιρείας.