«Οι προαπαιτούμενες μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων. Πιθανή καθυστέρηση θα προκαλούσε επιπλέον καθυστέρηση στη συζήτηση για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους ενώ δε θα συνέβαλλε στην περαιτέρω αποκλιμάκωση του κινδύνου της ελληνικής οικονομίας», εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι «για την αμέσως επόμενη περίοδο απαιτείται συνέπεια και αποτελεσματικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης συνεργασίας ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι προαπαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Σίγουρα το προεκλογικό κλίμα και μια ενδεχόμενη απώλεια εκλογικής δύναμης για τα πολιτικά κόμματα που απαρτίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας αναμένεται να αποτελέσουν δυνητικούς επιβραδυντικούς παράγοντες τις διαδικασίας εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων».

«Για άλλη μια φορά όμως είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί ειδάλλως θα ακυρωθούν τα σημαντικά επιτεύγματα των τελευταίων τεσσάρων ετών παρόλο το σημαντικό κόστος που κατέβαλε η ελληνική οικονομία. Η βιώσιμη επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι το βασικό ζητούμενο πέρα από την καταβολή των δύο υπό-δόσεων και δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα χωρίς την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος. Σημειώστε ότι ακόμη και αν καταλήξουμε σε μια συνεπή λύση για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πιθανή αδυναμία επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων ή η συνέχιση του αποπληθωρισμού πέρα από το 2014 μπορεί να εκτροχιάσει τη διατηρησιμότητα του δημοσίου χρέους», αναφέρεται στη ανάλυση.

TAGS