Μείωση 3,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών της χώρας περιορίστηκε κατά 1,5%. 

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτει ότι ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 3,1% τον Μάρτιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2013, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012. 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: 

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατομείων κατά 4,2%
β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 1,5%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η πτώση στην παραγωγή ξύλου και φελλού (39%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (14,9%) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (14%). 

Πτωτικά κινήθηκε και η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και ειδικότερα: τσιγάρων και προϊόντων καπνού (16,4%), δερμάτων- ειδών υπόδησης (10,4%), ειδών ένδυσης (7,6%) και κλωστοϋφαντουργικών υλών (5,4%). Στον αντίποδα, αυξήσεις παραγωγής καταγράφηκαν στα ποτά (20,1%) και στα τρόφιμα (0,3%). 

γ. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 8,3%. 

δ. Στη μείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 2,7%. 

Εξάλλου, ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2014, παρουσίασε αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2013, έναντι μείωσης 3,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.