Το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας Αιολική ΑΕΕΧ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να διακόψει οριστικά τη διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης της εταιρείας με την Global Investment Services. 

Σημειώνεται ότι η διασυνοριακή συγχώνευση της Αιολική με την Global Investment Services είχε αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί με απορρόφηση της πρώτης εταιρείας από την δεύτερη.