Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας διοργανώνει το Ελληνο - Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 14 Μαΐου 2014, στο αμφιθέατρο Cotsen Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.

Η εκπαίδευση, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι οι τρεις πυλώνες στους οποίους εργάζεται η αρμόδια επιτροπή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για να συνεισφέρει το μερίδιό της στην αλλαγή κουλτούρας του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, όπως σημειώνεται σε σχεατική ανακοίνωση.

Ο στόχος του διεθνούς συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει ειδικούς στην καινοτομία και την εκπαίδευση, διεθνείς προσωπικότητες, δάσκαλους αλλά και καθηγητές, τα πανεπιστήμια, τους νέους, νεοφυείς επιχειρήσεις, εταιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων αλλά και μεμονωμένους επαγγελματίες, εκπροσώπους εκκολαπτηρίων επιχειρηματικότητας, καθώς και διαμορφωτές αποφάσεων της ηγεσίας του κράτους, εκπροσώπους οργανισμών και φορέων αλλά και της κυβέρνησης.

Προσδοκία του συνεδρίου είναι να γίνει εφαλτήριο μιας ουσιαστικής συζήτησης και ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των νέων επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων, φορέων που προάγουν την καινοτομία, εκπαιδευτικών οργανισμών και του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και εκπροσώπων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, VCs και κρατικών πόρων.