Συνεχίζεται η απομείωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία ήταν κάποτε εκ των βασικών συντελεστών στην ανάπτυξη της χώρας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τον Φεβρουάριο εφέτος το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 975 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 161,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 711,6 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσίασε μείωση 20,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 14,6% στην επιφάνεια κατά 5% στον όγκο.

Το α΄ δίμηνο εφέτος, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση 28,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 28,9% στην επιφάνεια και 25,8% στον όγκο.