Η έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για το Μάιο του 2014 παρουσιάζει και αυτό το μήνα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία για τις συντάξεις:

  • Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.658.322
  • Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.469.871 εκ των οποίων οι 11.218 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών
  • Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Μάιο ανέρχεται σε 2.313.163.855,86 ευρώ
  • Η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο πεντάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 11.510.743.370,07 ευρώ, κινούμενη εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, καθώς από προϋπολογισθείσα καταβολή 41,7% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης συντάξεων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 41,3%.
  • Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 944,46 ευρώ

Από την άλλη, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:

• Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 161.171

• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 169.862

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα το Μάιο ανέρχεται σε 54.214.352 εκ ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο πεντάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 273.355.319 εκ ευρώ».

«Με την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» από την 1η Ιουνίου 2013, η χώρα μας απέκτησε ένα απο τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα ελέγχου, ενημέρωσης και παρακολούθησης των συνταξιοδοτικών δεδομένων και στοιχείων στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, μέσω του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» μάθαμε για πρώτη φορά τον ακριβή αριθμό των συντάξεων και συνταξιούχων της χώρας, φωτίσαμε αθέατες πλευρές του κοινωνικού κράτους όπως η καταβολή επιδομάτων πρόνοιας απο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, βελτιώσαμε την εξυπηρέτηση των πολιτών με την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων όλων των συνταξιούχων της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης.