Η οικονομία της Ιαπωνίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,5% τον τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2014 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διεύρυνση από το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου του 2011. 

Η σημαντική οικονομική ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους προήλθε από την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και των επιχειρηματικών επενδύσεων. Οι κεφαλαιακές δαπάνες αυξήθηκαν επίσης, πολύ πιο γρήγορα από ότι αναμενόταν. 

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι πολύ καλύτερα από την αύξηση 1% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Ρόιτερς. Το ποσοστό της τριμηνιαίας αύξησης του ιαπωνικού ΑΕΠ μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση της τάξης του 5,9%, έναντι 4,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. 

Η ιδιωτική κατανάλωση , η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της οικονομίας, αυξήθηκε κατά 2,1% για το ίδιο τρίμηνο που είναι η ταχύτερη διεύρυνση από το τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος του 1997. Επίσης οι κεφαλαιακές δαπάνες, που θεωρούνται κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αυξήθηκαν κατά 4,9%, ξεπερνώντας κατά πολύ την πρόβλεψη για 2,1%.