Στα 17,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Ευρωζώνη το Μάρτιο του 2014, από 21,9 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat,τα εποχικώς διορθωμένα στοιχεία έδειξαν ότι υπήρξε μείωση 0,5% και 0,6% στις εξαγωγές και στις εισαγωγές αντίστοιχα τον Μάρτιο.

Αναφορικά με την Ε.Ε. των 28 μελών, το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,9 δισ. ευρώ, από 14,7 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013. Οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 1,2% ενώ οι εισαγωγές παρέμειναν αμετάβλητες.

Η μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών παρατηρήθηκε προς την Κίνα (+13% τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο) και τη Νότια Κορέα (+9%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών παρατηρήθηκε επίσης από τη Νότια Κορέα (+11%) και την Ελβετία (+6%). Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη μείωση εξαγωγών παρατηρήθηκε προς τη Ρωσία (-10%), τη Βραζιλία και την Τουρκία (-5%), ενώ και στις εισαγωγές η μεγαλύτερη μείωση ήταν από τη Ρωσία (-10%) και την Ιαπωνία (-8%).