Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
 
Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
-    Σάλλας Μιχάλης
-    Λεκκάκος Σταύρος
-    Θωμόπουλος Άνθιμος
-    Γεωργάνας Ιάκωβος
-    Ρουμελιώτης Παναγιώτης
-    Απαλαγάκη Χαρούλα
-    Φουρλής Βασίλης
-    Βασιλάκης Ευτύχης
-    Γκολέμης Στυλιανός
-    Κυριαζής Χαρίτων
-    Αλεξανδρίδης Γιώργος
-    Αθανασίου Ηρώ
-    Αθανασόπουλος Παναγιώτης
 
Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δ.Σ. έχει οριστεί η κ. Μπερίτση Αικατερίνη και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου ο κ. Τσούμας Αθανάσιος.