Σε περισσότερα από 562.000 κούνα (74.001,85 ευρώ) διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου του 2014 το μέσο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των κροατικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η κροατική κρατική οικονομική υπηρεσία FINA.

Το ποσό αυτό είναι κατά 2% χαμηλότερο έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Συνολικά 60.041 επιχειρήσεις είχαν δεσμευμένους λογαριασμούς την τελευταία μέρα του Μαρτίου και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 33,77 δισ. κούνα (4,446 δισ. ευρώ).