Με τον ταχύτερο ρυθμό των πέντε τελευταίων μηνών, αυξήθηκε ο αριθμός ενάρξεων νέων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, αφού διαμορφώθηκε στο 13,2% και στην εποχικά προσαρμοσμένη ετήσια βάση των 1,07 εκατομμυρίων.

Οι αναλυτές ανέμεναν το απόλυτο μέγεθος να διαμορφωθεί στις 980.000 κατοικίες, ενώ το ποσοστό αύξησης των ανεγέρσεων ήταν υψηλότερο κατά 26,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του προηγουμένου έτους.