Τη μεγαλύτερη αύξηση δραστηριότητας στην ΕΕ στον τομέα των κατασκευών κατέγραψε η Ρουμανία τον Μάρτιο του 2014, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), ο δείκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας στην ΕΕ μειώθηκε κατά 0,5%, ενώ στην ευρωζώνη συρρικνώθηκε κατά 0,6%. 

Όσον αφορά τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο δείκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση -σε ποσοστό 10,3%- στη Ρουμανία, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Πορτογαλία, σε ποσοστό 3%.