Η ανάπτυξη α΄ τριμήνου της Νορβηγίας παρέμεινε χαμηλότερα της τάσης και ήταν ελαφρώς χαμηλότερα των προβλέψεων, καθώς η αύξηση της κατανάλωσης από τα νοικοκυριά αντιστάθμισε την επιβράδυνση των επενδύσεων στην μεταποίηση και στον κλάδο των κατοικιών.

Η στατιστική υπηρεσία της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι η παραγωγή από την οικονομία της ενδοχώρας, που δεν περιλαμβάνει τα πετρέλαια και τη ναυτιλία, αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,5%. Η ανάπτυξη του δ΄ τριμήνου αναθεωρήθηκε πτωτικά στο 0,5% από το 0,6%.

Η διεύρυνση της παραγωγής στην ενδοχώρα θεωρείται από αναλυτές ως μια καλύτερη ένδειξη της οικονομικής προόδου σε σχέση με τα στοιχεία για το σύνολο της οικονομίας, καθώς δεν περιλαμβάνει την επίδραση του πετρελαϊκού κλάδου, η οποία μπορεί να είναι ευμετάβλητη.