Σταθερά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα σκοπεύει να διατηρήσει τα επιτόκια για το επόμενο διάστημα η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας (RBA), καθώς η εγχώρια οικονομία πλήττεται από την επιβράδυνση των επενδύσεων στον κλάδο εξόρυξης, τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και την αδύναμη αύξηση των εξαγωγών.

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης στις 6 Μαΐου, η RBA εκτιμά πως η οικονομία θα αναπτυχθεί με βραδείς ρυθμούς τα προσεχή τρίμηνα. «Η τρέχουσα χαλαρή πολιτική πιθανότατα θα είναι κατάλληλη για κάποιο διάστημα ακόμα», υποστηρίζει η κεντρική τράπεζα.

Υπενθυμίζεται πως στη συνεδρίαση αυτού του μήνα η RBA διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο ιστορικό χαμηλό του 2,5%. Από τα τέλη του 2011 το κόστος δανεισμού στην Αυστραλία έχει μειωθεί συνολικά οκτώ φορές.