Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την πώληση μεγάλου χαρτοφυλακίου της σε ενεργητικό του real estate στην Ισπανία βρίσκεται η Commerzbank.

Το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να πωληθεί στη Lone Star Funds και τη JPMorgan Chase σε μία τιμή μεταξύ 3,7 και 3,9 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συναλλαγή στο real estate της Ισπανίας από την έκρηξη της «φούσκας» στην ισπανική αγορά ακινήτων πριν από έξι έτη, ενώ καταδεικνύει την όρεξη των ξένων επενδυτών για ενεργητικό στις χώρες της Ευρωζώνης που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.