Την κατακύρωση αιτήσεων συνολικού ύψους 7.040.720 ευρώ για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα της πρώτης σειράς 2014, έχει εγκρίνει το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) του υπουργείου Οικονομικών.

Σε σημερινή ανακοίνωση με αφορμή τη λήξη στις 20 Μαΐου 2014 της περιόδου αιτήσεων για αγορά των εξαετών ομολόγων, τα οποία έχουν ημερομηνία έκδοσης τους την 2α Ιουνίου το 2014, το ΓΔΔΧ αναφέρει ότι συνολικά λήφθηκαν 133 αιτήσεις, οι οποίες κυμαίνονταν από 3.200 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ. Ο μέσος όρος των προσφορών ήταν 52.938 ευρώ.

Η δεύτερη σειρά 2014 λήξης 2020 εξαετών ομολόγων της κυπριακής Δημοκρατίας επίσης με ανώτατο όριο έκδοσης 10.000.000 ευρώ θα εκδοθεί την 1η Ιουλίου 2014 και η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων θα είναι από τις 2 μέχρι τις 20 Ιουνίου 2014.