Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας σε «Β» από «Β-» προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, με σταθερό outlook.

Σύμφωνα με τον οίκο, η χώρα μας πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης το 2013, κάτι που αποτελούσε βασικό στόχο του προγράμματος ΕΕ/ΔΝΤ και μια υπεραπόδοση σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Το μέτρο του «προσαρμοσμένου» πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος κατέγραψε πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ πέρυσι. Το έλλειμμα εξαιρουμένης της στήριξης των τραπεζών διαμορφώθηκε στο 2,1% του ΑΕΠ. Λαμβάνοντας υπ' όψιν το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το έλλειμμα ήταν 12,7% του ΑΕΠ. Το προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξηθεί περαιτέρω το 2014, στο 1,4% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, αναφέρεται στην έκθεση, το βραχυπρόθεσμο ρίσκο ρευστότητας έχει μειωθεί, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η ελληνική κυβέρνηση δεν χρηματοδοτείται πλήρως από τον δανεισμό της ΕΕ και του ΔΝΤ το 2014-2015 όμως υπάρχουν αρκετές λογικοφανείς επιλογές για την κάλυψη αυτού του επίσημου κενού χρηματοδότησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η χρήση καταθέσεων υποτομέων μέσω συναλλαγών repo και η χρήση του μέρους των επίσημων κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Η πρόσφατη ανάκτηση κάποιας περιορισμένης πρόσβασης στις αγορές αυξάνει επίσης την χρηματοδοτική ευελιξία της Ελλάδας.

Επίσης, έχει επαληθευτεί ένα καλύτερο δημοσιονομικό ιστορικό. Η μείωση του ελλείμματος της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών των δυο προγραμμάτων διάσωσης της χώρας υπήρξε αξιοθαύμαστη. Το έλλειμμα/ΑΕΠ εξαιρουμένης της στήριξης προς τις τράπεζες, έχει μειωθεί κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες εν μέσω σοβαρών κυκλικών εμποδίων. Με την πιο δύσκολη φάση της προσαρμογής της Ελλάδας να έχει περάσει, η αξιολόγηση γίνεται λιγότερο ευάλωτη στις πολιτικές καθυστερήσεις και κρίσεις.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την έκθεση