Μεγάλη αύξηση (κατά 14,7% συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ή κατά 47,6% χωρίς τα πετρελαιοειδή) καταγράφηκε τον Μάρτιο εφέτος στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα της σημαντικής ανόδου των εισαγωγών (σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η σχετικά μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές από τρίτες χώρες αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την εισαγωγή πλοίων) και της «κόπωσης» στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το α΄ τρίμηνο, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 3,1% (με τα πετρελαιοειδή) και κατά 29,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή).

Ειδικότερα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα εξής για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.973,0 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο εφέτος έναντι 3.709,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 424,1 εκατ. ευρώ, ή 17%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.152,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.122,5 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 83,6 εκατ. ευρώ, ή 5,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 1.820,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.587,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 507,7 εκατ. ευρώ, ή 47,6%). Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου εφέτος, ανήλθε στο ποσό των 11.801,8 εκατ. ευρώ έναντι 11.832,0 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 0,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 763,0 εκατ. ευρώ, ή 10,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 6.356,9 εκατ. ευρώ έναντι 6.551,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 190,5 εκατ. ευρώ, ή 4,7%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 5.444,9 εκατ. ευρώ έναντι 5.280,7 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 953,5 εκατ. ευρώ, ή 29,8%).