Σε 49,7 εκ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη της ΟΠΑΠ ΑΕ σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, από 38,9 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 27,6%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 76,3 εκ. ευρώ στο α' τρίμηνο 2014 έναντι 57,6 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο 2013, υψηλότερα κατά 32,4% σε ετήσια βάση. Η αύξηση EBITDA ήταν κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη σε σύγκριση με την αύξηση των πωλήσεων που οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου. Οι συνολικές πωλήσεις στο α' τρίμηνο 2014 αυξήθηκαν κατά 11,1% στα 965,5 εκ. ευρώ έναντι 869,3 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες (ΑΕΠ α' τριμήνου 2014 μειωμένο κατά 1,1%) ενισχυμένες από συνεχιζόμενες ενέργειες ανανέωσης του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, καθώς και τη θετική επίδοση του ΚΙΝΟ.

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού αυξήθηκαν κατά 27,8% στα 395,5 εκ. ευρώ στο α' τρίμηνο 2014 έναντι 309,5 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013. Οι πωλήσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ παρουσίασαν αύξηση 30,1% συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο.

Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 1,8% στα 570,0 εκ. ευρώ στο α' τρίμηνο 2014 έναντι 559,8 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013. Τα έσοδα από το KINO διαμορφώθηκαν στα 500,4 εκ. ευρώ υψηλότερα κατά 4,1% σε ετήσια βάση, για πρώτη φορά θετικά μετά από 18 αρνητικά τρίμηνα, επιδεικνύοντας παράλληλα διαδοχικά βελτιωμένη απόδοση (-1,0% στο δ' τρίμηνο, -1,6% στο γ' τρίμηνο, -5,2% στο β' τρίμηνο και -11,4% στο α' τρίμηνο 2013).

Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο α' τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα 645,4 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 66,8% των 600 συνολικών πωλήσεων έναντι 65,2% στο α' τρίμηνο 2013, κυρίως λόγω της απόδοσης κερδών του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ που διαμορφώθηκε στο 67,9% έναντι 63,6% στο α' τρίμηνο 2013. Παρά την αύξηση του payout, τα καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) του 100 ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το τρίμηνο έφθασαν στα 121,0 εκ. ευρώ, αντανακλώντας μία άνοδο ύψους 15,3% σε ετήσια βάση. Το payout του KINO στο α' τρίμηνο 2014 μειώθηκε ελαφρά στο 68,75% έναντι 69,31% στην αντίστοιχη περίοδο 2013.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α' τριμήνου 2014, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ Kamil Ziegler, αναφέρει: "Το α' τρίμηνο του 2014 χαρακτηρίζεται από την επιστροφή της ΟΠΑΠ σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Η λειτουργική απόδοση των βασικών μας παιχνιδιών αυξήθηκε περαιτέρω, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ενεργειών ανανέωσης του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών μας. Ενισχύσαμε επιπλέον τη λειτουργική μας αποδοτικότητα, συνεπείς με το μακροχρόνιο σχεδιασμό μας. Οι βελτιωμένες μας επιδόσεις σε συνδυασμό με την θετική ανταπόκριση του νέου στιγμιαίου λαχείου ΣΚΡΑΤΣ, του πρώτου από μια σειρά νέων προϊόντων που θα κυκλοφορήσουν στην διάρκεια του έτους, μας επιτρέπει να θεωρούμε ότι το 2014 θα αποτελέσει μια χρονιά με σημαντικά οφέλη."

TAGS