Την παράταση της προθεσμίας του Ε9 και πέραν της 30ης Μαΐου, ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας τονίζει στην επιστολή του ότι το Επιμελητήριο έχει δεχθεί πλήθος παραπόνων και εκκλήσεων από λογιστές - μέλη του, οι οποίοι ζητούν να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί η πολλαπλή επίσκεψη του φορολογούμενου στα φοροτεχνικά γραφεία και η συνεπαγόμενη ταλαιπωρία.

Παράλληλα ο κ. Κόλλιας επισημαίνει τη σημασία, που έχει η σωστή - χωρίς λάθη - συμπλήρωση του Ε9, αφού, με βάση τα στοιχεία αυτού του εντύπου, θα υπολογιστεί ο νέος, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ζητά την παράταση της προθεσμίας στις 30 Ιουνίου, ταυτόχρονα με τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Επίσης, αν ληφθεί η σχετική απόφαση, να δημοσιοποιηθεί έγκαιρα και σε ευρεία κλίμακα.

Η επιστολή του προέδρου του ΟΕΕ

«Όπως γνωρίζετε υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Ε9 2014 μέχρι τις 30.5.2014 έχουν όσοι φορολογούμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013 και για τα εμπράγματα δικαιώματα που είχαν στην κατοχή τους την 1.1.2014.

Στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ήδη έχουν κατατεθεί διαμαρτυρίες σχετικά με την συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα στους φορολογούμενους που θα υποχρεωθούν να επισκεφθούν τον λογιστή τους περισσότερες από μια φορά και με τη πιθανότητα να μην τον ενημερώσουν έγκαιρα  πιστεύοντας ότι  έχουν την δυνατότητα υποβολής του Ε9 παράλληλα με την υποβολή της  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  που λήγει στις 30 Ιουνίου 2014.

Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε9 είναι κρίσιμη, καθώς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα σε αυτό θα υπολογιστεί ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής του Ε9 του έτους 2014 στις 30 Ιουνίου 2014, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπων Ε1.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας, η οποία κρίνεται από τους λογιστές και φορολογούμενους επιβλητέα, θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί  έγκαιρα και σε ευρεία κλίμακα».