Στα 109,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της ΔΕΗ για το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι 45,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα κέρδη ενισχύθηκαν και από δύο έκτακτους παράγοντες, που είναι η αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom (23,2 εκατ. ευρώ) καθώς και η επιστροφή 21,3 εκατ. ευρώ από την Αλουμίνιον προς τη ΔΕΗ ύστερα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θεώρησε ότι το μειωμένο τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Αλουμίνιον για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008 αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Χωρίς αυτούς τους έκτακτους παράγοντες τα κέρδη προ φόρων θα ανέρχονταν σε 64,8 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, (1.488,9 εκατ. έναντι 1.486,8 εκατ. το 2013). Ο όγκος των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά μειώθηκε κατά 367 γιγαβατώρες (2,9%), σε 12.130 GWh, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, η οποία οφείλεται κυρίως στις ήπιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

TAGS