Κέρδη μετά φόρων ύψους 57,4 εκατ. ευρώ κατέγραψαν στο σύνολό τους οι τράπεζες της Σλοβενίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, αποτέλεσμα που συνιστά σημαντική βελτίωση έναντι των κερδών 4,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Οι καθαρές απομειώσεις και προβλέψεις έφθασαν τα 90,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 13,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε χθες η σλοβενική Κεντρική Τράπεζα. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% στα 205,5 εκατ. εκατ. και τα μη- επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16%, στα 108,2 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 164,4 εκατ. ευρώ. 

Η αξία των δανείων προς τον μη τραπεζικό τομέα συνέχισε να μειώνεται, συρρικνούμενη περισσότερο από 21% κατά το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 30,5% και τα δάνεια προς τα νοικοκυριά κατά 3,9%. 

Οι συνολικές καταθέσεις σε τράπεζες που λειτουργούν στη Σλοβενία διαμορφώθηκαν στα 32,73 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου 2014, ποσό ελαφρώς μικρότερο σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών επίσης μειώθηκαν ελαφρώς, στα 14,62 δισ. ευρώ. 

Στο τέλος του Μαρτίου, το συνολικό ενεργητικό των τραπεζών της Σλοβενίας διαμορφώθηκε σε 40,15 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 13% σε ετήσια βάση και κατά 1% σε τριμηνιαία. 

Το μερίδιο των απαιτήσεων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έναντι του συνόλου των απαιτήσεων αυξήθηκε κατά 14,5 % τον Μάρτιο, το οποίο είναι κατά 1,1% υψηλότερο σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2013 και κατά 0,6% υψηλότερο έναντι του Φεβρουαρίου. 

Η Κεντρική Τράπεζας της Σλοβενίας αναφέρει στην έκθεσή της ότι η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος βελτιώνεται μετά και τη διάσωση του περασμένου Δεκεμβρίου. Η κεφαλαιακή επάρκεια έχει βελτιωθεί, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειωθεί και η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος έχει αυξηθεί, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, επισημαίνει.