Οι προσπάθειες της διοίκησης της εταιρείας Πήγασος Εκδοτική ΑΕ έχουν ανακόψει τον ρυθμό επιδείνωσης των οικονομικών συνεπειών και συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη συμπίεση του λειτουργικού κόστους.

Τα παραπάνω διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, οι μετοχές της οποίας έχουν υπαχθεί από 08/01/2011 στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της διοίκησης έγινε χρηματοδοτική αναδιάρθρωση μέσω αύξησης κεφαλαίου (ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013) και είναι σε εξέλιξη αναδιαπραγμάτευση του δανεισμού.

Η διοίκηση διατηρεί την πεποίθηση για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών και προσβλέπει στη μεταστροφή του γενικότερου αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.