Η αναδιοργάνωση των λειτουργιών του ομίλου και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς, η συνεχιζόμενη βελτίωση των εμπορικών του επιδόσεων διαμορφώνουν πλέον τις αναγκαίες συνθήκες για την οριστική υπέρβαση της κρίσης ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του και θέτοντας τελικά στέρεες βάσεις για την επιστροφή σε βιώσιμη κερδοφορία, όπως εκτιμά η διοίκηση της Σφακιανάκης. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προσπάθειες της διοίκησης της εταιρείας για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία της Επιτήρησης, συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων, στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς και των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και του ομίλου. 

Πιο συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 2,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι ζημιές προ φόρων παρουσιάζουν αισθητή βελτίωση κατά 1,1 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 1,9 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο. 

Σημειώνεται πως το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση του την 05/04/2012, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης με την αιτιολογία ότι οι ζημιές της χρήσης 2011 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.