Αύξηση των εσόδων λιανικής, για πρώτη φορά μετά από 8 τρίμηνα, εμφάνισε κατά το 1ο τρίμηνο του 2014 ο όμιλος Forthnet.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 1ο τρίμηνο του 2014, ανήλθε στα 96,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση (-0,7%) σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα. Η από 1/1/14 μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επηρέασε τα έσοδα κατά 0,6 εκατ. ευρώ.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) του 1ου τριμήνου του 2014 ανήλθε στα 15,97 εκατ. ευρώ έναντι 17,90 εκατ.ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω της συμπίεσης των τιμών, της αυξημένης εισροής συνδρομητών και της μείωσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή.

Τέλος, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός το Μάρτιο του 2014 ανέρχεται σε 325 εκ.ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, στο πρώτο τρίμηνο του 2014 διατηρείται η δυναμική απήχηση των υπηρεσιών Nova 3Play, με τις συνολικές συνδρομές στα τέλη Μαρτίου να φτάνουν τις 1.145.948, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό. Επίσης, το μερίδιο αγοράς σε νέους συνδρομητές LLU ανήλθε στο 83,9%, ενώ το μερίδιο αγοράς σε συνδρομητές LLU ανήλθε στο 32,3% (+2,7 π.μ. σε σχέση με 1ο τρίμηνο του 2013) ενώ το τέλος Μαρτίου σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό σε συνδρομητές PayTV (482 χιλιάδες).

Αναλυτικά σε ότι αφορά τις συνδυαστικές υπηρεσίες/3Play στο τέλος του Μαρτίου του 2014 οι συνδρομητές υπηρεσιών ανήλθαν στους 323,5 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 74,4%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2013, ενισχύοντας την παρουσία της Forthnet στα ελληνικά νοικοκυριά. Στο 1ο τρίμηνο του 2014, οι νέοι συνδρομητές Nova 3Play ανήλθαν σε 38,2 χιλιάδες, σημειώνοντας σημαντική αύξηση συγκρινόμενοι με τους 23,2 χιλιάδες της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Αντίστοιχα, αύξηση σημειώθηκε στο μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet με την τάση αυτή να δρα υποστηρικτικά, τόσο στο μέσο έσοδο ανά συνδρομητή, όσο και στην ενίσχυση της πιστότητας των πελατών.

Σε ότι αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2014, οι συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,7% συγκριτικά με πέρυσι, καθώς ανήλθαν στους 663,5 χιλιάδες. Στο σύνολο της αγοράς LLU, το 1ο τρίμηνο του 2014 προστέθηκαν 36 χιλιάδες γραμμές, εκ των οποίων οι 30,2 χιλιάδες αφορούν νέους συνδρομητές της Forthnet. Το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε νέους συνδρομητές LLU έφτασε το 83,9%, επαληθεύοντας τη δυναμική απήχηση του Nova 3Play.Τους τελευταίους 12 μήνες, το μερίδιο αγοράς της σε συνδρομητές LLU, αυξήθηκε κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης για τι πρώτο τρίμηνο του 2014 καταγράφεται αύξηση κατά 29,1% συγκριτικά με πέρυσι, φτάνοντας τους 482,4 χιλιάδες συνδρομητές παρά την περιορισμένη αγοραστική δύναμη. Η απήχηση των συνδυαστικών υπηρεσιών/3play της Forthnet συνεχίστηκε δυναμικά και στο 1ο τρίμηνο του 2014.

TAGS