Αλλαγή σημειώθηκε στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς.
 
«Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2 (ε) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005, σας γνωστοποιούμε ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2014 εξελέγη ο κ. Πέτρος Παππάς ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
 
Στη συνέχεια τo Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 ως εξής:

-Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος
 
Μη Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι
-Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Α΄ Αντιπρόεδρος
-Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Βασιλείου
 
Εκτελεστικά Μέλη
-Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO
-Άνθιμος Θωμόπουλος του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO
-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένος Σύμβουλος
 
Μη Εκτελεστικά Μέλη
-Αργυρώ Αθανασίου του Αθανάσιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Γεώργιος Αλεξανδρίδης του Παράσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Πέτρος Παππάς του Αλέξανδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισθέντες Εκπρόσωποι:

Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:
Αθανάσιος Τσούμας του Ανδρέα, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου