Σε αισιόδοξα συμπεράσματα καταλήγουν τρεις οικονομολόγοι για τα οικονομικά οφέλη, που θα έχουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι από τη λύση του Κυπριακού.

Οι Φιόνα Μάλεν, Αλέξανδρος Αποστολίδης και Μουσταφά Μπεσίμ, σε μελέτη τους για λογαριασμό της PRIO Cyprus Centre, υποστηρίζουν ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να αποφέρει σε βάθος 20 χρόνων περί τα 12.000 ευρώ κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα και περίπου 20 δισ. ευρώ στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου.

Το σενάριο που εξέτασαν, αφορούσε λύση του Κυπριακού στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με όσα συμφώνησαν ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Ντερβίς Έρογλου στην κοινή διακήρυξη.

Στην υπόθεσή τους, οι τρεις οικονομολόγοι θέτουν ως έτος εφαρμογής της λύσης το 2016 και αναλύουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της κυπριακής οικονομίας συνολικά και κατά τομέα για τα επόμενα 20 χρόνια. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σ' αυτά τα 20 χρόνια θα είναι 2,8%.

Αναφέρεται πως και οι δύο κοινότητες αυτή την περίοδο δεν πετυχαίνουν ανάπτυξη της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών (TFP)- ενός δείκτη των μακροπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης για τις ανεπτυγμένες οικονομίες.
«Η χαμηλή ανάπτυξη της TFP προειδοποιεί για ένα συνεχιζόμενο μέλλον ασθενούς συνολικής οικονομικής ανάπτυξης και ψηλής ανεργίας. Επομένως, και οι δύο πλευρές του νησιού θα ευνοούντο από ένα "μέρισμα ειρήνης" το οποίο θα προέλθει από δύο πηγές: τα επαναλαμβανόμενα οφέλη του ανοίγματος της τουρκικής αγοράς των 74 εκατομμυρίων ανθρώπων στους Ελληνοκύπριους και της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων στους Τουρκοκύπριους, και των συγκεκριμένων επενδύσεων που θα χρειαστούν για την εφαρμογή της λύσης» σημειώνεται.

Το ΑΕΠ όλου του νησιού με σταθερές τιμές 2012 θα ανέβαινε από σχεδόν 20 δισ. ευρώ το 2016 (έτος 1ο) σε κάτι λιγότερο από 45 δισ. ευρώ το 2035 (έτος 20ο), σε σύγκριση με περίπου 25 δισ. ευρώ χωρίς λύση. Με άλλα λόγια, το υπολογιζόμενο μέρισμα ειρήνης κατά την 20ετία μπορεί να πλησιάσει τα 20 δισ. ευρώ.

Το μέσο ετήσιο μέρισμα ειρήνης, θα μπορούσε να ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ κατά μέσον όρο τα πρώτα πέντε χρόνια μετά τη λύση, να αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ τα πρώτα δέκα χρόνια και να ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ τα πρώτα 20 χρόνια.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δηλαδή το πρόσθετο ατομικό εισόδημα που θα προέρχεται από την ειρήνη, θα ανέλθει από 15.500 ευρώ το 2016 σε περίπου 28.500 ευρώ το 2035, σε σύγκριση με περίπου 16.500 ευρώ χωρίς λύση. Συνεπώς, τα ετήσια εισοδήματα με σταθερές τιμές 2012 έχουν τη δυνατότητα να είναι περίπου 12.000 ευρώ ψηλότερα μέχρι το έτος 20 με λύση.

Η μέση ετήσια ανάπτυξη θα φτάσει το 4,5% στα επόμενα 20 χρόνια, σε σύγκριση με μόλις 1,6% χωρίς λύση, με το αποκορύφωμα των ποσοστών ανάπτυξης να εντοπίζεται στα πρώτα 10 χρόνια. Συνεπώς, η αύξηση του ΑΕΠ θα αγγίζει το 2,8% του ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Τα κατά κεφαλήν εισοδήματα στην τ/κ κοινότητα θα φτάσουν το 91% αυτών στην ε/κ κοινότητα σε ορίζοντα 20ετίας (δηλαδή σχεδόν σε πλήρη σύγκλιση), σε σύγκριση με το περίπου 60% που βρίσκονται σήμερα.

Η μελέτη στη συνέχεια καταγράφει τον θετικό αντίκτυπο που ενδεχομένως θα έχει σε κάθε βιομηχανία μια λειτουργική λύση. Καταγράφονται συγκεκριμένα οι προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς του τουρισμού, των κατασκευών, του εμπορίου, των συγκοινωνιών, των υπηρεσιών και της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι τρεις οικονομολόγοι θεωρούν «ευκολότερη οδό» για εξαγωγές φυσικού αερίου από την κυπριακή ΑΟΖ την κατασκευή αγωγού προς την Τουρκία. «Ένας αγωγός προς την Τουρκία θα παράγει 1,3 δισ. ευρώ επιπλέον μικτές επενδύσεις. Το σημαντικότερο δε, είναι ότι θα έρθουν πολύ νωρίτερα τα έσοδα από το φυσικό αέριο, παρά σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση» τονίζεται και προστίθεται ότι η κατασκευή του αγωγού είναι συμφέρουσα ακόμα και με τις σημερινές επιβεβαιωμένες ποσότητες στο κοίτασμα Αφροδίτη.

Τέλος, οφέλη αναμένονται και από τον τομέα των επενδύσεων που θα χρειαστούν για εφαρμογή της λύσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αναζωογόνηση της Αμμοχώστου για την οποία οι τρεις προκρίνουν το οικολογικό μοντέλο ανοικοδόμησης. «Μια φιλόδοξη ιδέα, όπως μια πρότυπη οικολογική πόλη που να ενσωματώνει όλη την Αμμόχωστο, θα μπορούσε να φέρει επενδύσεις της τάξης των 15 δισ. ευρώ» υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά.