Έτοιμο είναι το νέο σχέδιο για την ρύθμιση των «κόκκινων δανείων».

Σύμφωνα με την εφημερίδα το Έθνος το σχέδιο αναμένεται να λάβει στις αρχές του Ιουλίου το πρώτο πράσινο φως από την τρόικα για της εφαρμογή του.  

Το σχέδιο έχει επεξεργαστεί από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και περιλαμβάνει ουσιαστικά τρεις επιλογές για τον δανειολήπτη, ανάλογα με το δάνειο και την οικονομική κατάσταση του καθένα. 

Οι δανειολήπτες, σύμφωνα με την εφημερίδα, θα μπορούν να προβούν σε βραχυπρόθεσμη ρύθμιση διάρκειας έως πέντε έτη κατά τα οποία είτε θα μπορούν να πληρώνουν μόνο τους τόκους του δανείου, είτε να μειώσουν τη δόση τους. Παράλληλα θα μπορούν να έχουν και μια περίοδο χάριτος με αναβολή πληρωμής δόσεις ή δόσεων του δανείου

Εκτός την βραχυπρόθεσμης λύσεις οι δανειολήπτες θα μπορούν να διαπραγματευθούν με την τράπεζα και λύσεις σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, πέραν των πέντε ετών

Συγκεκριμένα ο δανειολήπτης θα μπορεί είτε να μειώσει το επιτόκιο είτε να αλλάξει τη μορφή του επιτοκίου (πχ από κυμαινόμενο σε σταθερό) αλλά και παράταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου. 

Ταυτόχρονα θα μπορεί σε συμφωνία με την τράπεζα να επιλέξει το λεγόμενο «σπάσιμο» του δανείου, υποθήκευση και άλλου ακινήτου ή ακόμη και τη λύση την πώλησης ή της ενοικίασης του ενυπόθηκου ακινήτου.