Στην εταιρεία «Δ. Ι. Παπαντώνη» ανατέθηκε έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, η εκπόνηση μελέτης με θέμα «Υπόγεια οδική διασύνδεση εμπορικού λιμένα (car terminal) με την πρώην περιοχή ΟΔΔΥ» μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τον ΟΛΠ, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο ενταγμένο στο επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού που διασυνδέει δύο χερσαίους λιμενικούς χώρους ιδιοκτησίας του, τον χώρο του car-terminal στο Ν. Ικόνιο με τον γειτονικό χώρο που βρίσκεται δεξιά του κεντρικού άξονα, που οδηγεί στη Λεωφόρο Σχιστού.

Η διασύνδεση των δύο αυτών χώρων συνολικής έκτασης 250.000 τμ, δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών δραστηριοτήτων logistics στους τομείς car-terminal και εμπορευματοκιβωτίων.

TAGS