Μειωμένος κατά 2,98% ή κατά 25.452 άτομα από τον μήνα Μάρτιο, είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε σε 828.299 άτομα έναντι 853.751 τον Μάρτιο. Από αυτά 444.492 (ποσοστό 53,66%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 383.807 (ποσοστό 46,34%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 

Ειδικότερα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 342.861 είναι άνδρες (ποσοστό 41,39%) και οι 485.438 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,61%). Οι περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους ανέργους έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση (το 49%), περίπου το 59% είναι γυναίκες, ενώ οι έξι στους δέκα είναι ηλικίας από 30 έως 54 ετών. 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, που δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Απρίλιο, ανήλθε σε 164.819 άτομα, έναντι 200.875 τον Μάρτιο και εμφανίζεται μειωμένο κατά 17,95%. 

Από αυτά, 65.912 (ποσοστό 39,99%), είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 98.907 (ποσοστό 60,01%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 

Σε ότι αφορά το μορφωτικό επίπεδο, στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 12.958 άτομα (ποσοστό 1,56%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 283.244 άτομα (ποσοστό 34,20%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση», ανήλθε σε 405.606 άτομα (ποσοστό 48,97%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση», ανήλθε σε 126.491 άτομα (ποσοστό 15,27%). Μειωμένος κατά 3,47%, είναι ο αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων. 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Απρίλιο ανέρχεται σε 102.026 άτομα έναντι 105.694, το Μάρτιο, από τα οποία οι 91.273 (ποσοστό 89,46%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 10.753 (ποσοστό 10,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. 

Από τους επιδοτούμενους ανέργους οι 52.548 είναι άνδρες (ποσοστό 51,50%) και οι 49.478 είναι γυναίκες (ποσοστό 48,50%). Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 20.836 άτομα (ποσοστό 20,42%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 73.425 άτομα (ποσοστό 71,97%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 7.765 άτομα (ποσοστό 7,61%).