Μικρά σημάδια βελτίωσης δείχνει η ανεργία στη χώρα μας αν και παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τον Μάρτιο το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 26,8% έναντι 27,2% τον Μάρτιο 2013 και 26,9% τον Φεβρουάριο εφέτος, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 1.274.843 άτομα. 

Η ΕΛΣΤΑΤ, δημοσιοποιώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία, επισημαίνει παράλληλα, ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 και όχι εκείνα του 2001, με αποτέλεσμα τα στοιχεία να μην είναι απολύτως συγκρίσιμα με τους προηγούμενους μήνες. Χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι με την απογραφή του 2001 το ποσοστό της ανεργίας τον Φεβρουάριο ήταν 26,5% (περίπου 1.300.200 άτομα), ενώ με βάση την απογραφή του 2011 το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 26,9% (περίπου 1.276.300 άτομα). 

Συγκεκριμένα, από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού προκύπτουν τα εξής: 

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.274.843 άτομα και μειώθηκαν κατά 29.420 άτομα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2013 (μείωση 2,3%) και κατά 1.466 άτομα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2014 (μείωση 0,1%). 

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.482.345 άτομα και μειώθηκε κατά 9.972 άτομα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2013 (μείωση 0,3%) και αυξήθηκε κατά 11.857 άτομα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2014 (αύξηση 0,3%). 

Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ήταν 3.393.042 άτομα. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός μειώθηκε κατά 7.022 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2013 (μείωση 0,2%) και κατά 14.859 άτομα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2014 (μείωση 0,4%). 

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (30,6% τον Μάρτιο εφέτος από 30,8% τον Μάρτιο πέρυσι) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (23,8% από 24,4%). 

Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στους νέους 15- 24 ετών (58,3% τον Μάρτιο εφέτος από 59,7% τον Μάρτιο πέρυσι)- παρά τα ειδικά προσωρινά προγράμματα απασχόλησης- και ακολουθούν οι πλέον παραγωγικές ηλικίες 25- 34 ετών (35,5% από 34,1%) και 35- 44 ετών (24,1% από 23,8%). Έπονται, οι ηλικίες 45- 54 ετών (20,7% από 20,9%), 55- 64 ετών (17,4% από 16,2%) και 65- 74 ετών (14,8% από 10%). 

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται, η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (29% τον Μάρτιο εφέτος από 29,5% τον Μάρτιο πέρυσι), η Μακεδονία- Θράκη (27,7% από 28,5%) και η Αττική (27,6% από 28,7%). Ακολουθούν, η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,6% από 26,4%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (25,7% από 23,2%), η Κρήτη (25,7% από 22,2%) και το Αιγαίο (20,6% από 22,8%). 

Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ

Μειωμένος κατά 2,98% ή κατά 25.452 άτομα από τον μήνα Μάρτιο, είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε σε 828.299 άτομα έναντι 853.751 τον Μάρτιο. Από αυτά 444.492 (ποσοστό 53,66%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 383.807 (ποσοστό 46,34%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.