Ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση της μακροχρόνιας ρευστότητας των τραπεζών της Ευρωζώνης, που θα φθάνει σε πρώτη φάση τα 400 δισ. ευρώ, με στόχο να ενισχυθεί ο δανεισμός από αυτές προς τα νοικοκυριά (όχι όμως για στεγαστικά δάνεια) και τις επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λίγο μετά τη διαμόρφωση του βασικού τους επιτοκίου στο ιστορικό χαμηλό του 0,15%.

Το πρόγραμμα αυτό, που αποκαλείται «στοχευμένες συναλλαγές μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης» (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO), θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να λάβουν σε πρώτη φάση – τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2014 –, δάνεια 4ετούς διάρκειας που αντιστοιχούν στο 7% του υπολοίπου των δανείων τους στις 30 Απριλίου 2014 στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης, εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων στα νοικοκυριά. Ο δανεισμός των τραπεζών προς τον δημόσιο τομέα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Επιπρόσθετα, από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016, όλες οι τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται κάθε τρίμηνο ποσά έως και το τριπλάσιο του ύψους του καθαρού δανεισμού τους σε μία καθορισμένη περίοδο προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης (εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων στα νοικοκυριά) που υπερβαίνει έναν ορισμένο δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς θα καθορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τον καθαρό δανεισμό κάθε τράπεζας στο 12μηνο έως τις 30 Απριλίου 2014. Ο καθαρός δανεισμός θα μετράται ως το υπόλοιπο των νέων χορηγήσεων δανείων μείον τις εξοφλήσεις δανείων. Οι πωλήσεις δανείων, όπως και οι τιτλοποιήσεις και διαγραφές του δεν επηρεάζουν το μέτρο του καθαρού δανεισμού.
Το επιτόκιο για τα στοχευμένα αυτά δάνεια θα είναι σταθερό για όλη τη διάρκειά τους και θα είναι ίσο με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ συν ένα περιθώριο 10 μονάδων βάσης (0,10 της ποσοστιαίας μονάδας).

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι θα υπάρχει ένας αριθμός προβλέψεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δάνεια που θα πάρουν οι τράπεζες θα ενισχύσουν την πραγματική οικονομία. Οι τράπεζες που δεν θα εκπληρώνουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά το ύψος των δανείων τους προς την πραγματική οικονομία, θα καλούνται να επιστρέψουν τα δάνεια τον Σεπτέμβριο του 2016.

Μείωση επιτοκίου

Νωρίτερα, έπειτα από αρκετούς μήνες σεναρίων, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τη μείωση του βασικού της επιτοκίου επί πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο επίπεδο του 0,15%.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί ιστορικό «χαμηλό», από τη θέσπιση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 1999 και την έκδοση τραπεζογραμματίων και νομισμάτων την 1η Ιανουαρίου του 2002, έως σήμερα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε τα επιτόκια αναφοράς της ΕΚΤ διαμορφώνονται ως εξής:

-Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος: 0,15%    (έναντι 0,25% που ίσχυε έως τώρα)
-Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης    : 0,40%    (έναντι 0,75%)
-Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων:    (αρνητικό)     -0,10%    (έναντι 0,00%)

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία μεταβολή στα επιτόκια αναφοράς της ΕΚΤ είχε πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου, με το 0,25% να αποτελεί το προηγούμενο «ρεκόρ».

TAGS