Εξαγωγές - Εγχώριες πωλήσεις σημειώσατε... 1. Αυξήθηκαν οι πωλήσεων ή τα κέρδη των περισσότερων εξαγωγικών εταιρειών παγκοσμίως σε σχέση με τις εταιρείες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Regus, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι εταιρείες εξαγωγών παγκοσμίως καταγράφουν, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, αύξηση των κερδών τους σε ποσοστό 48%, επαληθεύοντας το προβάδισμά τους έναντι του αντίστοιχου 36% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά.

Παρόλο που η πρόσβαση σε μεγαλύτερο σύνολο υποψήφιων πελατών συμβάλλει στην επιτυχή πορεία των εξαγωγέων, η έρευνα επιβεβαιώνει επιπλέον ότι η παρουσία μιας εταιρείας στη χώρα όπου βρίσκονται οι πελάτες ή το αγοραστικό κοινό της παρουσιάζει επίσης αρκετά πλεονεκτήματα.

Συγκεκριμένα, το 87% των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρει ότι κατανοεί καλύτερα τους πελάτες και τις αγορές στις οποίες απευθύνεται όταν η έδρα τους βρίσκεται σε κοντινή σε αυτούς τοποθεσία. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στους πελάτες μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους (79%) και να βελτιώσουν τα ποσοστά διατήρησης των πελατών τους (79%).

Ωστόσο, η επέκταση στο εξωτερικό αποτελεί μεγάλο βήμα για τις επιχειρήσεις καθώς ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες σε περίπτωση που δεν υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη. Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές εταιρείες αναφέρουν ότι πέραν της γνωριμίας με πελάτες, η χρησιμότητα των κρατικών εμπορικών αποστολών έγκειται στο ότι μπορούν να τους βοηθήσουν να επεκταθούν στο εξωτερικό παρέχοντας συμβουλές σε νομικά και κανονιστικά θέματα (σε ποσοστό 50%).

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι ελληνικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι:

- Μέσω της εγγύτητας με τους πελάτες τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών μάρκετινγκ (79%).
- Το 77% των εταιρειών υποστηρίζει ότι οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στους πελάτες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επίλυση τυχόν προβλημάτων και ενισχύουν την ικανοποίηση του πελάτη.
- Η γνωριμία με οργανώσεις/ενώσεις τοπικών επιχειρήσεων δια της κρατικής οδού (45%) και η παροχή συμβουλών σχετικά με φορολογικά ζητήματα (45%) θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει επιχειρήσεις που σχεδιάζουν την επέκτασή τους στο εξωτερικό.
- Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (40%) δηλώνουν ότι θα έβρισκαν χρήσιμο έναν κατάλογο με κατάλληλα μέρη για δικτύωση.