ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΑΠ-α από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο υπουργείο Οικονομικών για τη Νέα Μάκρη

Δημοσίευση 5 Ιουνίου 2014, 18:45 / Ανανεώθηκε 5 Ιουνίου 2014, 18:45
ΦΑΠ-α από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο υπουργείο Οικονομικών για τη Νέα Μάκρη
Facebook Twitter Whatsapp

Η πενταμελής σύνθεση του Β’ Τμήματος του Συμβούλιου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ΄ αριθμ 1255/2014 απόφασή της, έκρινε παράνομη την από 5.6.2013 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, κατά το σκέλος εκείνο που προσδιόρισε το ύψος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων κατά τη διετία 2012-2013 στην περιοχή της Νέας Μάκρης Αττικής, ενώ έκρινε νόμιμο τον προσδιορισμό για το 2011.

Η πενταμελής σύνθεση του Β’ Τμήματος του Συμβούλιου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ΄ αριθμ 1255/2014 απόφασή της, έκρινε παράνομη την από 5.6.2013 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, κατά το σκέλος εκείνο που προσδιόρισε το ύψος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων κατά τη διετία 2012-2013 στην περιοχή της Νέας Μάκρης Αττικής, ενώ έκρινε νόμιμο τον προσδιορισμό για το 2011.

Όμως, το Β’ Τμήμα λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, παρέπεμψε το ζήτημα προς οριστική κρίση στην επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος.
Ειδικότερα, ο υφυπουργός Οικονομικών προσδιόρισε για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στα 620 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τον ΦΑΠ φυσικών προσώπων στο Δήμο Νέα Μάκρης για τις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του ΦΠΑ.

Το υπουργείο για τον προσδιορισμό της τιμής του ΦΠΑ έλαβε υπόψη του (όπως απαιτεί η νομοθεσία) ως συγκριτικό στοιχείο ακίνητο στον ίδιο Δήμο το οποίο μεταβιβάστηκε το 2010.

Κατόπιν αυτού, κάτοικοι της Νέας Μάκρης προσέφυγαν στο ΣτΕ, ζητώντας να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως αντίθετη στην συνταγματική αρχή της ισότητας, αλλά και ως αντίθετη στα άρθρα 24, 43, κ.λπ. του Συντάγματος.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς των κατοίκων ως αβάσιμους, αλλά δέχθηκαν ότι «ο προσδιορισμός της αξίας των οικοπέδων στην επίδικη περιοχή στηρίχθηκε σε συγκριτικό στοιχείο αναγόμενο στο έτος 2010, με αποτέλεσμα ο καθορισμός της αξίας των αυτών ακινήτων κατά την 1.1.2012 και 1.1.2013 να είναι πλασματικός, αφού ερείδεται επί ανεπίκαιρου για τα έτη αυτά συγκριτικού στοιχείου».

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η επίμαχη υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό της κατώτερης τιμής της αξίας των οικοπέδων για τα έτη 2011-2013, έλαβε υπόψη της συγκριτικά στοιχεία μόνο του έτους 2010 και όχι των επομένων δύο ετών (2012-2013), όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Έτσι, το ΣτΕ αποφάνηκε ότι πρέπει να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση κατά το σκέλος εκείνο που αφορά το ύψος τους ΦΑΠ τη διετία 2012-2013 και παρέπεμψε το ζήτημα στην επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος, λόγω σπουδαιότητας

Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. 3842/2010 προβλέπει ότι για την επιβολή του ΦΑΠ, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα -σύμφωνα με επίκαιρα συγκριτικά στοιχεία- κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας τους.