Προσδοκίες για ταχύτερη έξοδο από την ύφεση δημιουργούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας το α΄ τρίμηνο εφέτος, με το ΑΕΠ να μειώνεται κατά 0,9%, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν πτώση κατά 1,1%.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, η επί τα βελτίω διόρθωση της εξέλιξης του ΑΕΠ προέκυψε από τα νέα δεδομένα, που είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία Μαρτίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Στο ίδιο θετικό μήκος κύματος βρίσκεται και το γεγονός ότι η κατανάλωση πέρασε- έστω και οριακά- σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα δε, επιβραδύνθηκε ο ρυθμός πτώσης των ιδιωτικών επενδύσεων.

Οικονομικοί παράγοντες δηλώνουν ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ τους επόμενους μήνες η νέα «έκρηξη» που αναμένεται στο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα.

Ειδικότερα, από τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:

Το ΑΕΠ μειώθηκε το α΄ τρίμηνο εφέτος κατά 0,9% (έναντι μείωσης 6% το α΄ τρίμηνο 2013 και πτώσης 7,8% το α΄ τρίμηνο 2012).

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,8% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,7%- έναντι πτώσης 8,7% το α΄ τρίμηνο 2013 και μείωσης 9,7% το α΄ τρίμηνο 2012- και η καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 1,2%).

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 7,9%, ενώ το α΄ τρίμηνο 2012 είχαν περιοριστεί κατά 11,4% και το α΄ τρίμηνο 2012 είχαν συρρικνωθεί κατά 22,8%.

Αύξηση 5,4% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,5% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13,1%). Παράλληλα, αύξηση 2,2% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,9%).

Πάντως, σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ περιορίστηκε το α΄ τρίμηνο εφέτος στα 41,272 δισ. ευρώ, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των α΄ τριμήνων από το 2005. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το α΄ τρίμηνο 2010 (πρώτο έτος εφαρμογής των Μνημονίων) οι απώλειες στο ΑΕΠ της χώρας ανέρχονται σε 11,56 δισ. ευρώ, ενώ από το α΄ τρίμηνο πέρυσι οι απώλειες ανήλθαν σε 1,23 δισ. ευρώ.