Διαψεύδει κατηγορηματικά το υπουργείο οικονομικών δημοσιεύματα του Τύπου που κάνουν λόγο για επιβολή φόρου εισοδήματος για τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ η απαλλαγή αυτή προβλέπεται ρητά στο νόμο ως προς τα εισοδήματα του 2013. Προκύπτει, επίσης, σαφώς ερμηνευτικά και από το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως  προς τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου του 2014 και εξής. 

«Κατά συνέπεια τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επιβολή φόρου ιδιοκατοίκησης ουδεμία σχέση έχουν με τη πραγματικότητα» καταλήγει.