Διαψεύδει κατηγορηματικά το υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύματα που, όπως αναφέρει, «δίνουν ανυπόστατες διαστάσεις σχετικά με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο». 

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών «το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι γνωμοδοτικό όργανο και δεν καταρτίζει προϋπολογισμούς. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και ψηφίζεται από τη Βουλή.  

Η σύσταση Δημοσιονομικού Συμβουλίου έχει ψηφιστεί και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, στη χώρα μας δε ψηφίστηκε το 2011 ως αποτέλεσμα διακυβερνητικής συμφωνίας. Δεν είναι σχέδιο δανειστών, δεν επιβάλλεται από την τρόικα, αλλά έχει υιοθετηθεί προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική η δημοσιονομική διαχείριση και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το Υπουργείο Οικονομικών διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών των δημοσιευμάτων».