Την αποχώρηση του καθηγητή Γκίκα Χαρδούβελη, Οικονομικού Σύμβουλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του υπουργού Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank.

Από τη θέση ευθύνης του στην Τράπεζα, ο καθηγητής Γ. Χαρδούβελης είχε σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων και στην κατάρτιση της στρατηγικής του Ομίλου, μέσω διεξαγωγής οικονομικών αναλύσεων και προβλέψεων για τα οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας, του ανταγωνισμού και της ευρύτερης εγχώριας και διεθνούς οικονομίας και αγορών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.