Ο Μάιος ήταν ο 19ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά υπερέβησαν τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 60,4% έναντι 54,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 10,2%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (20.983,64 εκατ. ευρώ ή 29,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 42,6% παρουσιάζοντας επίσης σημαντική αύξηση 15,1% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Τον Μάιο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 116,07 εκατ., ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 111,13 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2014 πραγματοποίησαν το 72,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 69,8% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησαν το 13,5% των συναλλαγών.

Η Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2014 έφτασε τα 4.890,26 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 51,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 3.229,32 εκατ. Σε σχέση με τον Μάιο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν 2.427,63 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 101,4%. Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2014 ήταν 232,87 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (161,47 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (127,77 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάιο 2014 ανήλθε στις 35.108 έναντι 29.313 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάιο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 98.003).

Τον Μάιο 2014 δημιουργήθηκαν 1.308 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 3.374 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 70,92 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 64,55 δισ., σημειώθηκε αύξηση 9,9% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 37,08 δισ., σημειώθηκε αύξηση 91,3%.