Για την ανάγκη να ενταθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, προειδοποίησε η κεντρική τράπεζα της Κροατίας.

Στην ετήσια έκθεσή της, που παρουσίασε σήμερα, τόνισε ότι 2013 χαρακτηρίστηκε από δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία.

Το περασμένο έτος καταγράφηκε μία συνεχιζόμενη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, της εγχώριας κατανάλωσης και των εξαγωγών, ενώ ο πληθωρισμός συρρικνώθηκε σημαντικά, ως απόρροια της μείωσης των τιμών των τροφίμων διεθνώς αλλά και των εγχώριων τιμών άλλων πρώτων υλών, αναφέρεται στην έκθεση του κεντρικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, που θα πρέπει να εγκριθεί από το κροατικό κοινοβούλιο.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κροατίας μειώθηκε κατά 1% σε πραγματικούς όρους, με τη σωρευτική οικονομική ύφεση να υπολογίζεται στο 12% από το 2008. Η οικονομική ύφεση του περασμένου έτους προήλθε από τη μείωση των εξαγωγών και της συνολικής ζήτησης και ως επί το πλείστον οφείλεται στη μείωση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού μειώθηκε από 4,7% το Δεκέμβριο του 2012 στο 0,3% το Δεκέμβριο του 2013.

Τα κέρδη των τραπεζών υποχώρησαν πέρυσι, ωστόσο η λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών παρέμεινε πολύ καλή και ο δείκτης κεφαλαιακής τους επάρκειας σε υψηλά επίπεδα. Οι δείκτες κερδοφορίας των τραπεζών πέρυσι υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1998, με τη μέση απόδοση ενεργητικού να διαμορφώνεται στο 0,3% και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων στο 1,3%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των κροατικών τραπεζών διαμορφώθηκε στο 20,9%, καθιστώντας το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καλά προετοιμασμένο για τις νέες ρυθμίσεις που αναμένεται να ισχύσουν φέτος.